معاونت آموزش
1
معاون آموزشي
معاون آموزشي
دكتر محمود احمديان عطاري

تلفن 021 88797280
دورنگار 021 88881065
پست الكترونيك
academic@kntu.ac.ir
mahmoud@eetd.kntu.ac.ir
صفحه وب شخصي http://wp.kntu.ac.ir/mahmoud

اهم فعاليت‌ها

Pic بررسي سياستهاي آموزشي دانشگاه و اخذ تصميمات لازم.
Pic زمينه سازي و تلاش در جهت بهينه نمودن دوره تحصيل دانشجويان در كليه مقاطع.
Pic نظارت بر اجراي مقررات وآيين نامه‌هاي آموزشي با همكاري دفتر نظارت و ازيابي دانشگاه.
1393/09/25
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology.